WIJZIGING STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
 
Er is een nieuwe versie van de Statuten en van het Huishoudelijk Reglement gemaakt.

De voorgestelde wijzigingen op de Statuten zijn in grote lijnen:
• Art 8 Bestuur bestaat uit 5, 7 of 9 leden, toevoegen ‘idealiter’
• Art 9 Bestuursleden mogen bij verkiezing niet ouder zijn dan 70 jaar (vervallen)
• Art 13 Bijeenroepen ALV door 10 leden (i.p.v. 20 leden)
 
De voorgestelde wijzigingen op het Huishoudelijk Reglement zijn in grote lijnen:
• Art 4 Kascommissie leden direct herkiesbaar (dit i.v.m. geringe belangstelling)
• Art 8 Penningmeester behoeft goedkeuring voor uitgaven boven 250 euro (was 250 gulden)
• Art 8 Meekijkfunctie op rekeningen door een bestuurslid (naast de penningmeester)
• Art 14-22 Pupbemiddeling (helemaal laten vervallen)
 
In beide documenten zijn verder aanpassingen gedaan i.v.m.  de huidige stand van zaken m.b.t. communicatie (e-mail, internet) enz.
 
Tijdens de ALV van 2018 zal de leden worden gevraagd de documenten goed te keuren, waarna het volgtraject (goedkeuring Raad van Beheer op Kynologisch Gebied, gang naar een notaris) wordt ingegaan.


Download hier de Statuten 2017 en het Huishoudelijk Regelement 2017 van NWTC.

Joomla templates by Joomlashine