WIJZIGING STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
 
Er is een nieuwe versie van het Huishoudelijk Reglement gemaakt.

De voorgestelde wijzigingen op het Huishoudelijk Reglement zijn in grote lijnen:
• Art 4 Kascommissie leden direct herkiesbaar (dit i.v.m. geringe belangstelling)
• Art 8 Penningmeester behoeft goedkeuring voor uitgaven boven 250 euro (was 250 gulden)
• Art 8 Meekijkfunctie op rekeningen door een bestuurslid (naast de penningmeester)
• Art 14-22 Pupbemiddeling (helemaal laten vervallen)
 
In het document zijn verder aanpassingen gedaan i.v.m.  de huidige stand van zaken m.b.t. communicatie (e-mail, internet) enz.
 
Tijdens de ALV van 2018 hebben de leden het document goedgekeurd, inmiddels heeft ook de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied haar goekeuring gegeven.


Download hier de Statuten 2005 en het Huishoudelijk Regelement 2018 van NWTC.

Joomla templates by Joomlashine