Geen pups onder de 15 weken naar Duitsland

Ook Duitsland heeft, evenals Nederland en België, de invoereisen voor jonge dieren 
aangepast. Alleen dieren met een geldige rabiësvaccinatie mogen nog naar Duitsland 
worden meegenomen. Deze vaccinatie mag gegeven worden vanaf de leeftijd van 12 
weken en is pas geldig vanaf 21 dagen na vaccinatie. Voor pups betekent dit dat ze 
pas vanaf 15 weken mogen worden uitgevoerd naar Duitsland.

Onlangs voerden België en Nederland dezelfde regel in en in een aantal andere 
EU-landen, zoals Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Finland, 
Denemarken, Zweden en Malta gold het al eerder.
De maatregel is genomen om insleep van rabiës te voorkomen. Dit betekent boven- 
dien dat grote aantallen jonge pups die uit het buitenland, vooral Oost-Europa, 
Nederland worden binnengebracht, ook niet meer zijn toegestaan als de dieren
nog geen 15 weken oud zijn en geen geldige vaccinatie tegen rabiës hebben. Dit is 
belangrijk om rekening mee te houden bij het kopen of verkopen van een pup uit of 
naar het buitenland. Zeker bij pups betekent dit dat een fors deel van de socialisatie 
n eerste opvoeding voor rekening van de fokker komt.
Maak hierover duidelijke afspraken als u overweegt een pup van een buitenlandse 
fokker te kopen of als u zelf als fokker pups naar het buitenland zou willen exporte- 
ren.
U vind de invoereisen van de diverse landen op de website van het LIeG (www.Licg.
nl). 

Joomla templates by Joomlashine