Inschrijfgeld: eenmalig 7,- euro

  Clubblad

Contributie (Euro)

Algemeen lid ja 25,-
Gezinslid nee 15,-
Jeugdlid ja 16,-

Bij aanvang lidmaatschap ná 1 juli bent u 50% van de contributies verschuldigd.
Opzeggingen dient u vóór 1 december van het lopende kalenderjaar schriftelijk te melden bij het secretariaat.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

De NWTC is als elke rasvereniging verplicht jaarlijks de ledenlijst aan de Raad van Beheer te geven. De Raad bepaalt naar aanleiding hiervan de hoogte van de financiële bijdrage die een club moet afstaan. Verder wordt de lijst gebruikt om te controleren of bijvoorbeeld mensen die fokken inderdaad lid zijn, zoals zij opgeven.

In verband met de wet op de privacy is het voorstelbaar dat er leden zijn die er bezwaar tegen hebben dat hun persoonlijke gegevens aan derden worden doorgegeven. Mocht u bezwaar hebben tegen deze opgave van de Raad, wilt u dit dan schriftelijk kenbaar maken aan het secretariaat. Wij gaan ervan uit dat bij geen bericht automatisch aangenomen kan worden dat u akkoord gaat met deze opgave. Uw persoonlijke gegevens zullen in geen geval, noch door de NWTC noch door de Raad, voor commerciéle of ideéle doeleinden gebruikt worden.

Joomla templates by Joomlashine