Meldpunt Gezondheid Nederlandse Welsh Terriërs

Binnen de Nederlandse fokkerij van rashonden is steeds meer aandacht voor het fokken van gezonde honden. De Raad
van Beheer heeft op het gebied van de preventie en bestrijding van gezondheidsproblemen bij rashonden in 2014 het
projectplan 'Fairfok' opgesteld met als doel de hondenfokkerij een sector te laten zijn, waarin gezondheid, welzijn en
sociaal gedrag op de eerste plaats staan.

Om dat doel te realiseren wordt samengewerkt met verscheidene partners. Eén van hen is de Faculteit Diergeneeskunde
van de Universiteit Utrecht, die een database heeft ingericht, genaamd Expertise Centrum Genetica Gezelschapsdieren
(ECGG). De database wordt gevuld door dierenartsen die in hun praktijk mogelijk overerfbare ziektes constateren. Deze
data worden geanalyseerd, waardoor de universiteit de ziektes kan signaleren die dringend aandacht behoeven. Over de
gezondheid van Welsh terriërs is tot op heden nog geen informatie bekend geworden.

Ook heeft iedere rasvereniging, zoals de NWTC, een eigen Verenigings Fokreglement (VFR) waarin verplichte
maatregelen kunnen worden opgenomen die de overerving van bepaalde ziektes kunnen beperken. Het VFR van de
NWTC bevat geen beperkingen op dit punt. Toch bereiken het bestuur van de club met enige regelmaat signalen over de
gezondheid van Welsh terriërs, die aanleiding geven alert te zijn.
Naast de NWTC bestaat de Stichting Welzijn Nederlandse Welsh Terriërs (1991). Doelstelling is het bevorderen van het
welzijn van Nederlandse Welsh terriërs. In het verleden is er onderzoek gedaan naar het voorkomen van PLL (Primary
Lens Luxation: loslaten van de lens in het oog) binnen het ras.

Meldpunt
Om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van de Welsh terriërs in Nederland is besloten een
Meldpunt Gezondheid Nederlandse Welsh Terriërs in te richten.
Dit meldpunt functioneert onder bestuurlijk toezicht van de Stichting Welzijn Nederlandse Welsh Terriërs.
Het meldpunt verzamelt, registreert en analyseert de meldingen betreffende gezondheidsproblemen van Nederlandse
Welsh terriërs met een stamboom. De verwerking en rapportage gebeurt geanonimiseerd.
Om de gemelde problemen duidelijk in beeld te krijgen en eenduidig te verwerken wordt gevraagd een meldingsformulier
te gebruiken.

Het formulier wordt beschikbaar gesteld op deze pagina en is te downloaden en
vervolgens in te vullen. Het kan daarna via de post verstuurd worden aan
Meldpunt SWNWT, Bennebroekerlaan 31, 2121 GR Bennebroek.

Het meldpunt rapporteert tenminste eenmaal per jaar over de binnengekomen meldingen aan de besturen van de stichting
en de NWTC en aan de algemene ledenvergadering van de NWTC.

Download meldpunt

Klik hier om het formulier te downloaden.

Vervolgens kunt u het printen en invullen. Het kan daarna via de post verstuurd worden naar:

Meldpunt SWNWT
Bennebroekerlaan 31
2121 GR Bennebroek

Joomla templates by Joomlashine